Lưu trữ

Tháng Tư 2020

Khách sạn M’Gallery Cát Bà.

Dự án: Khách sạn M’Gallery Cát Bà. Khách hàng: Công ty cổ phần Trương Bình Minh. Địa điểm: Đảo Cát[…]

Tháng Tư 2020

Nichirin Phase-4

Dự án: Nichirin Phase-4 . Khách hàng: Công ty TNHH KURIHARA Việt Nam Địa điểm: Khu công nghiệp Quang Châu,[…]

Tháng Tư 2020

Tổ hợp khu du lịch và nghỉ dưỡng Yên Tử.

Tên dự án:  Tổ hợp khu du lịch và nghỉ dưỡng Yên Tử. Địa điểm: Xã Thượng Yên Công, Thành[…]

Tháng Ba 2020

Dự án điện gió Đầm Lại – Ninh Thuận

Tên dự án: Dự án điện gió Đầm Lại – Ninh Thuận Khách hàng: Công ty cổ phần TSV Hồ[…]

Tháng Mười Một 2019

Samsung Display Vietnam.

Dự án: Samsung Display Vietnam. Khách hàng: Công ty TNHH KUNKOOK Việt Nam Địa điểm: Khu công nghiệp Yên Phong,[…]

Tháng Mười Một 2019

Nhà máy điện năng lượng mặt trời Bình Nguyên

Dự án: Nhà máy điện năng lượng mặt trời Bình Nguyên. Khách hàng: Công ty cổ phần HAWEE cơ điện.[…]

Tháng Mười Một 2019

Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4

Dự án: Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4. Khách hàng: Công ty cổ phần LILAMA 10. Địa điểm: Vĩnh[…]

Tháng Mười Một 2019

Nhà máy FINE MS VINA

Tên dự án: Nhà máy FINE MS VINA. Khách hàng:  SPT E&C VIETNAM CO., LTD. Địa điểm: Khu công nghiệp[…]

Tháng Mười Một 2019

Nhà máy Oto VINFAST Hải Phòng.

Khách hàng: Công Ty TNHH DURR VIET NAM Địa điểm: Khu công nghiệp Đình Vũ, Hải Phòng. Thời gian:  08/2018~[…]

Tháng Mười Một 2019

Nhà máy Cấp khí MESSER

Dự án: Nhà máy Cấp khí MESSER. Khách hàng: Công ty cổ phần LILAMA 10. Địa điểm: Vĩnh Tân, Bình[…]

Tháng Tám 2017

SI FLEX Nhà máy số 2

Tên dự án: SI FLEX Nhà máy số 2 Khách hàng: SAMJIN VINA CO., LTD Địa điểm: Khu công nghiệp[…]