Khách sạn biển Đông Phương.

Khách sạn biển Đông Phương.

Tên dự án: Khách sạn biển Đông Phương.

Khách hàng: Công ty HAWEE cơ điện.

Địa điểm: Đường Trường Sa, quận Non Nước, thành phố Đà Nẵng.

Thời gian: 04/2019~ 09/2019

Công việc: Lắp đặt hệ thống cơ- điện, điện nhẹ.

Giá trị hợp đồng: 9.249.000.000 VNĐ (402.130 USD)

Thông tin về dự án

Người thực hiện

admin

Thời gian

15, Tháng Mười Một, 2019

Hạng mục
Dự án công nghiệp
Năm 2019

Các dự án gần đây của chúng tôi

Các dự án gần đây chúng tôi đã thi công

Hãy kết nối với chúng tôi!

Hãy để chúng tôi đồng hành cùng Quý đối tác để kiến tạo những công trình bền vững.

Đăng nhập