Khu liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn

Khu liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn

Dự án: Khu liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Khách hàng: Công ty cổ phần LILAMA 10 .

Địa điểm: Khu kinh tế Nghi Sơn, Thanh Hóa.

Thời gian: 01/2019~ 07/2019.

Công việc: Lắp đặt hệ thống điện.

Giá trị hợp đồng: 5.720.000.000 VNĐ (248.600 USD)

Thông tin về dự án

Người thực hiện

admin

Thời gian

15, Tháng Mười Một, 2019

Hạng mục
Dự án công nghiệp
Dự án xây dựng
Năm 2019

Các dự án gần đây của chúng tôi

Các dự án gần đây chúng tôi đã thi công

Hãy kết nối với chúng tôi!

Hãy để chúng tôi đồng hành cùng Quý đối tác để kiến tạo những công trình bền vững.

Đăng nhập