Nhà máy Bumjin Quảng Ninh

Nhà máy Bumjin Quảng Ninh

Tên dự án: Nhà máy BUMJIN VINA.

Khách hàng:  TUAN PHAT CONSTRUCTION CO., LTD.

Địa điểm: Khu công nghiệp Đông Mai, Quảng Ninh.

Thời gian: 12/2019~ 06/2020.

Công việc: Cung cấp vật tư, nhân công lắp đặt hệ thống điện.

Giá trị hợp đồng: 5.800.000.000 VNĐ (252.173 USD)

Thông tin về dự án

Người thực hiện

admin

Thời gian

17, Tháng Sáu, 2020

Hạng mục
Dự án công nghiệp
Năm 2020

Các dự án gần đây của chúng tôi

Các dự án gần đây chúng tôi đã thi công

Hãy kết nối với chúng tôi!

Hãy để chúng tôi đồng hành cùng Quý đối tác để kiến tạo những công trình bền vững.

Đăng nhập