Nhà máy điện năng lượng mặt trời Bình Nguyên

Nhà máy điện năng lượng mặt trời Bình Nguyên

Dự án: Nhà máy điện năng lượng mặt trời Bình Nguyên.

Khách hàng: Công ty cổ phần HAWEE cơ điện.

Địa điểm: Xã Bình Nguyên, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi.

Thời gian: 02/2018~ 08/2018.

Công việc: Cung cấp vật tư, nhân công lắp đặt hệ thống điện.

Giá trị hợp đồng: 7.458.249.100 VNĐ (324.270 USD)

Thông tin về dự án

Người thực hiện

admin

Thời gian

15, Tháng Mười Một, 2019

Hạng mục
Dự án công nghiệp
Năm 2018

Các dự án gần đây của chúng tôi

Các dự án gần đây chúng tôi đã thi công

Hãy kết nối với chúng tôi!

Hãy để chúng tôi đồng hành cùng Quý đối tác để kiến tạo những công trình bền vững.

Đăng nhập