Nhà máy Swire Cold

Nhà máy Swire Cold

Tên dự án:  Nhà máy Swire Cold

Địa điểm: Khu công nghiệp VISIP huyện Từ Sơn,Tỉnh Bắc Ninh.

Thời gian: 11/2016~10/2017

Công việc: Lắp đặt hệ thống HVAC,PCCC.

Giá trị hợp đồng: 2.080.000.000 VND (92.300 USD)

Thông tin về dự án

Người thực hiện

admin

Thời gian

13, Tháng Tư, 2020

Hạng mục
Dự án công nghiệp
Năm 2017

Các dự án gần đây của chúng tôi

Các dự án gần đây chúng tôi đã thi công

Hãy kết nối với chúng tôi!

Hãy để chúng tôi đồng hành cùng Quý đối tác để kiến tạo những công trình bền vững.

Đăng nhập