Samsung Display Vietnam.

Samsung Display Vietnam.

Dự án: Samsung Display Vietnam.

Khách hàng: Công ty TNHH KUNKOOK Việt Nam

Địa điểm: Khu công nghiệp Yên Phong, Bắc Ninh.

Thời gian: 01/2018~04/2019.

Công việc: Cung cấp vật , nhân công lắp đặt hệ thống báo cháy.

Giá trị hợp đồng: 12.560.000.000 VNĐ (546.000 USD)

Thông tin về dự án

Người thực hiện

admin

Thời gian

15, Tháng Mười Một, 2019

Hạng mục
Dự án công nghiệp
Năm 2018
Năm 2019

Các dự án gần đây của chúng tôi

Các dự án gần đây chúng tôi đã thi công

Hãy kết nối với chúng tôi!

Hãy để chúng tôi đồng hành cùng Quý đối tác để kiến tạo những công trình bền vững.

Đăng nhập