Tổ hợp khu du lịch và nghỉ dưỡng Yên Tử.

Tổ hợp khu du lịch và nghỉ dưỡng Yên Tử.

Tên dự án:  Tổ hợp khu du lịch nghỉ dưỡng Yên Tử.

Địa điểm: Thượng Yên Công, Thành Phố Uông Bí,Tỉnh Quảng Ninh.

Thời gian: 09/2017~12/2018

Công việc: Lắp đặt hệ thống Chiler phòng bơm.

Giá trị hợp đồng: 5.800.000.000 VNĐ

(249.060 USD)

 

Thông tin về dự án

Người thực hiện

admin

Thời gian

13, Tháng Tư, 2020

Hạng mục
Dự án năng lượng
Năm 2017
Năm 2018

Các dự án gần đây của chúng tôi

Các dự án gần đây chúng tôi đã thi công

Hãy kết nối với chúng tôi!

Hãy để chúng tôi đồng hành cùng Quý đối tác để kiến tạo những công trình bền vững.

Đăng nhập