Golden Land Building

Golden Land Building

Customer: Phuc  Hung Holding Construction ., Jsc

Location: 275 Nguyen Trai Str.  Hanoi

Construction Period: 01/2019~12/2019.

Work Description: HVAC system (Installation &  Engineering Service)

Contract Amount: 8.326.000.000 VNĐ (354.230 USD)

Thông tin về dự án

Người thực hiện

admin

Thời gian

13, April, 2020

Hạng mục
Không có dữ liệu!

Completed projects

The projects we have recently constructed

Hãy kết nối với chúng tôi!

Hãy để chúng tôi đồng hành cùng Quý đối tác để kiến tạo những công trình bền vững.

Login