HANA Micron V2 factory.

HANA Micron V2 factory.

Project: HANA Micron V2 factory.

Customer: SUNGDO ENG CO.LTD VIET NAM

Location: Van Trung industrial park, Bac Giang.

Construction Period: 06/2019~ 2/2020.

Work Description: Installation of Compressed Air  and RO water System

Contract Amount: 16.350.000.000 VNĐ

(503.100 USD)

Thông tin về dự án

Người thực hiện

admin

Thời gian

13, April, 2020

Hạng mục
Không có dữ liệu!

Completed projects

The projects we have recently constructed

Hãy kết nối với chúng tôi!

Hãy để chúng tôi đồng hành cùng Quý đối tác để kiến tạo những công trình bền vững.

Login