M’Gallery Cat Ba Hotel

M’Gallery Cat Ba Hotel

Project: M’Gallery Cat Ba Hotel

Customer: Truong Binh Minh JSC.

Location:Cat Ba Island, Cat Hai District

Construction Period: 10/2018~ 10/2019

Work Description: HVAC & Plumbing system

(Installation & Material Supply Service)

Contract Amount: 14.630.000.000VND (650.223USD)

Thông tin về dự án

Người thực hiện

admin

Thời gian

13, April, 2020

Hạng mục
Không có dữ liệu!

Completed projects

The projects we have recently constructed

Hãy kết nối với chúng tôi!

Hãy để chúng tôi đồng hành cùng Quý đối tác để kiến tạo những công trình bền vững.

Login