18

Mar

Bắt đầu từ tháng 1/2018 Nhật Phong đưa chương trình đánh giá nội bộ tổng thể dự án (Total Internal Audit -TIA) vào áp dụng trên toàn bộ các dự án Công ty đang triển khai. Đây được coi là sự xem xét độc lập, khách quan và có hệ thống tổng thể tất cả các lĩnh vực trong một dự án, để đánh giá xem xét việc triển khai công việc tại các dự án có được thực hiện hiệu quả và thích hợp với các quy định, yêu cầu, tiêu chuẩn của công ty, của dự án và pháp luật hay không. Các lĩnh vực được xem xét bao gồm: An Toàn, Chất lượng, Nguồn lực, Tài chính, Tiến độ, và sự tuân thủ các yêu cầu khác.

Trên cơ sở đó, chúng tôi sẽ đưa ra các biện pháp khắc phục, điều chỉnh kịp thời cho dự án, cùng đó là sự rút kinh nghiệm về điểm mạnh và điểm yếu của dự án để xây dựng hệ thống dữ liệu phục vụ các dự án hiện tại và tương lai. Mục đích sau cùng là phục vụ sự thành công của dự án, đem sản phẩm tốt tới khách hàng.

Các lĩnh vực được đánh giá trong chương trình đánh giá nội bộ tổng thể dự án


Hình ảnh buổi họp chương trình TIA – Các vấn đề được đưa ra mổ xẻ, đánh giá và tìm biện pháp thực hiện

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin tức liên quan