Hệ thống quản lý chất lượng

18

Mar

Nhật Phong duy trì công tác đảm bảo chất lượng tại dự án

Đảm bảo chất lượng tại dự án là một quá trình xuyên suốt, từ lúc bắt đầu đến kết thúc[…]

Đọc tiếp >>

18

Mar

Nhật Phong và vai trò của Mô hình thông tin xây dựng (BIM) trong ngành Cơ Điện

Là một trong những quy trình liên quan đến việc tạo lập và quản lý những đặc trưng kỹ thuật[…]

Đọc tiếp >>

18

Mar

Các hoạt động quản lý chất lượng nội bộ tại dự án

CÁC HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NỘI BỘ TẠI DỰ ÁN Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Và Thương[…]

Đọc tiếp >>

18

Mar

Chứng chỉ ISO 9001:2008

Chứng chỉ ISO 9001:2008 Được xem như chứng chỉ đáng tin cậy nhất về Quản lý chất lượng, ISO 9001:2008 đề[…]

Đọc tiếp >>

18

Mar

Chương trình đánh giá nội bộ tổng thể dự án (Total Internal Audit)

Bắt đầu từ tháng 1/2018 Nhật Phong đưa chương trình đánh giá nội bộ tổng thể dự án (Total Internal[…]

Đọc tiếp >>